Magazynowanie

…profesionalnie i w miarę potrzeb

 • pomieszczenia magazynowe zlokalizowane w ważnych portach morskich oraz węzłach logistycznych
 • magazyn wewnętrzny w siedzibie firmy w Forst ( Lausitz ):
  • 4.000m² klimatyzowany w pełni zelektronizowany systemem zaządzania centrum przeładunkowego
  • 11.000m²  chroniona i zabezpieczona powierzchnia
 • Dogodna i centralna lokalizacja magazynu, bezpośrednio przy autostradzie A 15 Berlin(DE) - Wrocław (PL)
 • Technologia transschippingu od 1 - 120 t
 • Nowoczesna technika magazynowania
 • Usługi pakowania, zgodnie z wytycznymi HPE(normy IPPC)
 • EDP skomputeryzowane zarządzanie magazynem
 • składowanie celne, towarów handlowych i przemysłowych
 • Biuro agencji celnej z główna siedziba w Forst (Lausitz)